Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Bon opiekuńczy Alzheimer 75

KOMU PRZYSŁUGUJE BON?

Bon przysługuje Opiekunowi zamieszkującemu na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającemu wsparcia i opieki Seniorowi, tj. osobie chorej na chorobę Alzheimera, która ukończyła 75r.ż. oraz spełnia łącznie następujące warunki:

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Opiekun (osoba z rodziny: małżonek, dziecko, wnuk, rodzic, rodzeństwo, synowa, zięć) winien złożyć wniosek wraz z oświadczeniami oraz załącznikami, tj.:

Wniosek wraz z załącznikami można składać
od 10.02.2020 r. do 30.11.2020r.
w Biurze Obsługi Interesanta Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wypłacane jest w trzech transzach po 1000 zł. każda:

WYMAGANE WNIOSKI I FORMULARZE:

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XIII/462/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75". (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 520 z dnia 23.01.2020 r.).
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/520/


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl